Si ;D du også!

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Vi vil gjer­ne høre hva du er opp­tatt av!

Hva gjør deg sint, glad, lei deg el­ler en­ga­sjert? Skriv til oss på: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no el­ler send SMS til 1905 med kode­ord: JUNIORTIPS

Du kan også sen­de oss en pri­vat­mel­ding på Insta­gram. Husk å skri­ve nav­net ditt og al­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.