Les litt av bo­ken her:

Aftenposten Junior - - Kultur -

«Hei­ne, hvor­for kan vi ikke bru­ke pen­ge­ne du vant på flax­lod­det?» spur­te Mat­heo.

«Er du helt crazy. De pen­ge­ne bruk­te jeg opp på den dum­me søp­pel­bå­ten!» svar­te Hei­ne surt. «Men det be­tyr at vi ikke har pen­ger til å rei­se», sa Mat­heo opp­gitt. «Men, hva om vi kjø­per et Reise­flax­lodd?» spur­te Odin.

«God idé!» sa Mat­heo hen­rykt. De dro til en bu­tikk og kjøp­te Reise­flax. På det førs­te lod­det vant de in­gen­ting. På det and­re flax­lod­det vant de hel­ler in­gen­ting. Men på det tred­je flax­lod­det vant de en tur til Tysk­land til 100.000 kro­ner el­ler en tur til Spa­nia til 70.000 kro­ner.

«Se, Hei­ne og Odin, vi vant en rei­se til Tysk­land el­ler Spa­nia!» Ut­brøt Mat­heo.

«Det be­tyr at vi kan rei­se til Tysk­land!» rop­te Odin vel­dig spent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.