Hvor­for mer­ker vi ikke at Jor­den snur­rer? Lik fart

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas! Hvor­dan snur­rer Jor­den rundt uten at vi mer­ker det? Hil­sen gutt (9)

Hei!

Det er rart at Jor­den kan snur­re uten at vi mer­ker det, men jeg skal prø­ve å for­kla­re:

Tyngde­kraf­ten trek­ker oss ned mot Jor­den. Hvis vi plut­se­lig had­de fløy­et rundt, had­de vi nok mer­ket det.

Jor­den snur­rer med sam­me fart hele ti­den, og vi kjen­ner bare når noe brem­ser el­ler gas­ser opp i fart. Tenk deg at du sit­ter i en båt el­ler et tog. Hvis du luk­ker øyne­ne, er det vans­ke­lig å vite om du står stil­le el­ler sklir av går­de. Det er først hvis bå­ten el­ler to­get svin­ger el­ler brem­ser, at du kjen­ner noe. Sånn er det med Jor­den også. Vi snur­rer fort rundt, men vi gjør det med jevn fart. Det er rart, jeg vet.

Hil­sen Andreas

Pla­ne­ten Jor­den Jor­den bru­ker 24 ti­mer på å snur­re rundt seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.