Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvor len­ge var The­re­se Jo­haug ute­stengt fra lands­la­get? 2) Hva he­ter bok num­mer to i Tulle­land-se­ri­en til Mat­heo Emi­li­an?

3) Hvil­ken kjent se­rie på NRK spil­ler hun­den Feng i?

4) Hva kal­les val­get som ny­lig ble av­holdt i USA?

5) Hvor byg­de Ru­ben (9) en hytte?

Svar

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.