To egg snak­ket med hver­and­re, så spur­te det ene eg­get: – Har du det bra?

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

Det and­re eg­get:

– Som plom­men i eg­get!

Inn­sendt av Ni­ko­las (9) – Hvil­ken far­ge har regn? – Vann­far­ge.

– Hva let­te Mik­ke Mus etter i ver­dens­rom­met? – Plu­to.

– Hvor­for står fri­hets­gud­in­nen i New York? – Den kan ikke sit­te.

– Hva kal­ler es­ki­mo­ene ter­mo­met­re? – Kald-ku­la­tor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.