RE­DAK­SJO­NEN:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Af­ten­pos­ten Ju­nior er den­ne uken litt spe­si­ell. Tirs­dag 20. no­vem­ber har nem­lig Barne­kon­ven­sjo­nen burs­dag. Barne­kon­ven­sjo­nen er en slags lov som gir barn i hele ver­den egne ret­tig­he­ter. Blant an­net har barn rett til å bli hørt og til å få hjelp hvis noe er vans­ke­lig.

Vi har der­for la­get en spe­sial­avis, som disse bar­na har hjul­pet oss med. Tu­sen takk

for alle de fine tip­se­ne og rå­de­ne vi har fått fra dere!

Bar­na kom­mer fra fle­re ste­der i Nor­ge: Har­stad, Stav­an­ger, Oslo, Fet, Tøns­berg og Trond­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.