PRISREKORD:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Det­te smyk­ket til­hør­te en gang den frans­ke dron­nin­gen Ma­rie Antoi­net­te, som lev­de for over 200 år si­den. I for­ri­ge uke be­tal­te noen rundt 305 mil­lio­ner nors­ke kro­ner for det på en auk­sjon i Genè­ve i

Sveits. Det skal va­ere den høy­es­te sum­men som er be­talt for et perle­smyk­ke noen gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.