PROTESTERER:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

I for­ri­ge uke sa de som be­stem­mer i Bang­la­desh, at flykt­nin­ger fra nabo­lan­det My­an­mar kun­ne be­gyn­ne å rei­se til­ba­ke. Gut­te­ne har skre­vet på pla­ka­ten at de ikke vil det. De til­hø­rer en folke­grup­pe som kal­les ro­hin­g­ya­er, som flyk­tet fra My­an­mar for­di de ble dår­lig be­hand­let der.

På pla­ka­ten de ikke vil re uten at de ret­tig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.