Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

UNICEF: Or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for å hjel­pe barn i hele ver­den.

Flykt­ning­hjel­pen: Or­ga­ni­sa­sjon som hjel­per men­nes­ker på flukt over hele ver­den.

IS: For­kor­tel­se for Den islams­ke sta­ten. Det er nav­net på en ter­ror­grup­pe.

Skole­gut­ter på en sko­le i Sy­ria. I om­rå­det der sko­len lig­ger, var det utrygt før, men nå kan ele­ve­ne va­ere på sko­len igjen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.