Hvor mye vei­er egent­lig én kilo?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

I 129 år har men­nes­ker hatt en måte å vite nøy­ak­tig hvor tung én kilo er, skri­ver nrk.no.

I Pa­ris er det nem­lig in­ne­låst en me­tall­klump som vei­er nøy­ak­tig én kilo. Me­tall­klum­pen er be­skyt­tet av en glass­be­hol­der, sånn at in­gen støv­korn el­ler fin­ger­av­trykk skal kom­me borti den og for­and­re vek­ten dens .

Men nå me­ner vekt-eks­per­ter at det­te er en gam­mel­dags og vel­dig usik­ker måte å måle hvor mye én kilo er.

I frem­ti­den skal man bru­ke en elek­trisk må­ling for å va­ere sik­ker på at én kilo all­tid vei­er like mye alle ste­der i ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.