JU­NIOR-JOUR­NA­LIS­TE­NE

Aftenposten Junior - - Intervju -

Minou og Gre­gers går på Gam­le­byen sko­le i Oslo. Et­ter in­ter­vju­et sa de:

– Vi skalv litt un­der­veis, men det gikk vel­dig fint. Det hyg­ge­ligs­te var at vi fikk brus. Skrive­bor­det hen­nes var vel­dig ro­te­te. Og så had­de hun en piñata på kon­to­ret sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.