Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) I hvil­ket land ble det nett­opp fun­net man­ge mu­mi­er av kat­ter?

2) I hvil­ken TV-se­rie på NRK spil­ler Za­hed?

3) Hva var Erna Sol­bergs ynd­lings­fag på sko­len? 4) Hvil­ket kunst­ner­navn bru­ker Vic­tor Sot­berg når han teg­ner?

5) Hvor man­ge barn i barne­skole­al­der får ikke gå på Svar sko­le?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.