14 mil­lio­ner kro­ner til lese­hjelp

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

27 skole­bi­blio­te­ker over hele lan­det har fått eks­tra pen­ger til å hjel­pe ele­ver med å lese. Til sam­men får bi­blio­te­ke­ne 14 mil­lio­ner kro­ner. Pen­ge­ne skal bru­kes på pro­sjek­ter som skal gjø­re barn bed­re til og mer glad i å lese, skri­ver NTB.

Fle­re bi­blio­te­ker søk­te om støt­te uten å få pen­ger. De kan søke igjen til nes­te år.

Bi­blio­te­ker får eks­tra pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.