Bar­nas freds­pris

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

¤¤De­les ut en gang i året til barn som gjør noe vik­tig for barns ret­tig­he­ter. ¤¤De­les ut av or­ga­ni­sa­sjo­nen Kids Rights. ¤¤Har fått nav­net The In­ter­na­tio­nal Child­ren’s Peace Prize. En an­nen, lig­nen­de pris som de­les ut er World’s Child­ren’s Prize.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.