Mae Eli­sa­beth (11)

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

– Jeg hå­per det blir snø, sånn at jeg kan ake. I år skal jeg fei­re jul i Texas i USA med fa­mi­li­en. Der ven­ter vi til førs­te jule­dag med å åpne ga­ve­ne. – Vi plei­er å ha en stor fest med hele fa­mi­li­en før jul. Vi spi­ser ka­ker og vel­dig god mat. Pap­pa plei­er å spør­re om jeg og søsk­ne­ne mine kan opp­tre med en dans.

Ava (11)

– Jeg li­ker å bake med fa­mi­li­en min. Da la­ger vi blant an­net pep­per­kake­hus.

Suzan­ne (11)

– Jeg gle­der meg til å va­ere sam­men med fa­mi­li­en og spi­se god mat. Fa­vo­ritt-ma­ten min er kyl­ling med ris.

Ve­ra skrev en sis­te hil­sen til Ju­nior-le­ser­ne, som sto på trykk for tre uker si­den.

Alex­an­der (11)– Jeg skal til Ka­na­ri­øy­ene på jule­fe­rie. Kan­skje jeg kan bade? Før har jeg pleid å ha sjo­ko­ladead­vents­ka­len­der hjem­me før jul. Men i år skal jeg ha en Flax­loddad­vents­ka­len­der.

Chie­me­ka (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.