In­ga Be­jer Engh

Aftenposten Junior - - Spør Oss! - Barne­om­bu­det.no/ spor-barne­om­bu­det

Opp­le­ver du mob­bing, er du i barne­ver­net, har du ut­ford­rin­ger på sko­len el­ler hjem­me, send spørs­mål til:

Den­ne uken

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.