Var stjer­ne­ne like gode da de var barn?

Én klar­te ikke å sky­te. En an­nen ble kas­tet ut av fot­ball-la­get. Slik var hånd­ball-stjer­ne­ne da de var barn.

Aftenposten Junior - - Sport - Tekst: Vil­de Mal­mo, Sa­ra Ravne­ber­get Tor­nes og Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Ke­til Blom Haugs­tu­len

Ju­nior­jour­na­list Sa­ra (12)

Først da Ve­ro­ni­ca Kris­ti­an­sen var 13 år, be­gyn­te hun med hånd­ball. Hun fikk be­skjed om at hun ikke fikk spil­le fot­ball mer med gutte­la­get.

– Jeg valg­te hånd­ball for­di store­søs­te­ren min drev med det. Jeg vil­le bare gjø­re det sam­me som hen­ne, sier Kris­ti­an­sen til Ju­nior-jour­na­lis­te­ne Vil­de og Sa­ra.

Feng­sels­be­tjent

I dag spil­ler hun for ver­dens bes­te klubb på kvinne­si­den, un­gars­ke Györ. Som barn drøm­te Kris­ti­an­sen om å bli noe gans­ke an­net, nem­lig feng­sels­be­tjent. Det var lag­venn­in­ne­ne som in­spi­rer­te hen­ne til å fort­set­te med hånd­ball da hun var barn.

– Hva er ditt bes­te råd hvis man vil bli god i hånd­ball?

– Ha det gøy både på trening og med de du spil­ler sam­men med.

Hva sier du til deg selv et­ter en dår­lig kamp?

– Det kom­mer man­ge, man­ge fle­re tre­nin­ger og kam­per som jeg kan gjø­re det bed­re på.

Hva sier tre­ner­ne dine da?

– Som re­gel får jeg bare hjelp­som­me tips om hva jeg kan gjø­re bed­re nes­te gang.

Ju­nior­jour­na­list Vil­de(12) Ve­ro­ni­ca (28) Kris­ti­an­sen Ve­ro­ni­ca be­gyn­te å spil­le hånd­ball først da hun var 13 år.

Vant i VM fjor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.