Kan bli man­gel på jule­tra­er

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Om få år kan det bli man­gel på jule­tra­er. Det er for­di årets sommer var så tørr. Opp mot halv­par­ten av de ny­plan­te­de jule­traer­ne tør­ket bort i sommer.

– Tør­ken får ikke noen kon­se­kven­ser for sal­get i år, sier Mi­kal Het­land til avi­sen Na­tio­nen. Han er dag­lig le­der i Norsk jule­tre­ser­vice.

I til­legg til tør­ken er det plan­tet faer­re jule­tra­er enn nor­malt både i Sve­ri­ge, Tysk­land og Dan­mark.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.