Set­ter ned pri­sen på jule­va­rer

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Sjo­ko­la­den Non Stop er en av va­re­ne som er po­pu­la­ere å kjø­pe før jul. For å få fle­re kun­der har man­ge bu­tik­ker nå satt ned pri­sen på den­ne va­ren for at fle­re skal hand­le hos dem, skri­ver Ro­me­ri­kes Blad. Det er blitt det man kal­ler en priskrig mel­lom bu­tik­ke­ne. Bu­tikkje­de­ne sier selv at de har satt ned pri­sen på man­ge hund­re va­rer.

Bu­tik­ke­ne har sen­ket pri­sen på blant an­net Non Stop.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.