Vil du hjel­pe noen før jul?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Finn frem pent bruk­te kla­er, sko og jak­ker (gjer­ne varmt tøy) som du ikke bru­ker len­ger, og gi det til en hjel­pe-or­ga­ni­sa­sjon.

En pent brukt leke du ikke len­ger har bruk for kan du for ek­sem­pel gi til Frel­ses­ar­me­en. De gir den vi­de­re til noen som tren­ger den.

Tenk at det du gir bort, skal va­ere i god stand og noe du vil­le blitt glad for selv.

KILDE: FREL­SES­AR­ME­EN, RøDE KORS TELE­MARK OG FATTIGHUSET.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.