Vil stop­pe kri­gen

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

USAs for­svars­mi­nis­ter har sagt at de som kri­ger i Je­men, skal mø­tes i Sve­ri­ge den­ne uken.

Man­ge land leg­ger press på Je­men slik at det skal bli slutt på kri­gen.

Af­ten­pos­ten Ju­nior gikk i tryk­ken fre­dag. Da had­de de ennå ikke fått til en or­dent­lig av­ta­le om et møte.

KILDE: NTB OG REUTERS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.