– Vi har ikke jule­ka­len­der

I Hel­las, der He­le­ne bor, er det ikke van­lig at barn får små­ga­ver i de­sem­ber.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med? – Jeg bor med for­eld­re­ne mine og har en lille­søs­ter som he­ter Stel­la. hun er åtte år.

Hvor­dan ser det ut der du bor?

– Jeg bor ved et fjell som he­ter Par­nit­ha. Det er nord for ho­ved­sta­den athen. Det er mye skog rundt oss, med fine tra­er og bloms­ter.

Skal du ha jule­ka­len­der?

– nei, dess­ver­re. Vi har ikke jule­ka­len­der, det er ikke van­lig at barn får små ga­ver i de­sem­ber. Vi har ikke en sånn tra­di­sjon.

Har dere and­re tra­di­sjo­ner i Hel­las rundt jul?

– På jul­af­ten og nytt­års­af­ten plei­er bar­na å gå rundt til hu­se­ne i nabo­la­get. Vi syn­ger en gresk jule­sang, og så får vi pen­ger el­ler god­te­ri.

Hva li­ker du best med de­sem­ber?

– Jeg li­ker snø, og at jule­nis­sen kom­mer.

Det har kom­met man­ge flykt­nin­ger til Hel­las. Hva ten­ker du om det?

– Det kom­mer vel­dig man­ge flykt­nin­ger, og hel­las kla­rer ikke selv å ta imot alle sam­men. alle land må hjel­pe, så alle bar­na som kom­mer, kan få det bra.

Hvil­ke in­ter­es­ser har du?

– Jeg els­ker å spil­le vann­polo og svøm­me.

Part­he­n­on er et vel­dig kjent tem­pel på Akro­po­lis i ho­ved­sta­den Athen.

Flykt­nin­ger kom­mer i land på øya Les­bos.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.