43 800 men­nes­ker i ett flagg

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com

Det­te flag­get be­står av bare men­nes­ker! De sat­te ver­dens­re­kord i å for­me ver­dens størs­te men­nes­ke­li­ge na­sjo­nal­flagg. Til sam­men 43 800 men­nes­ker ut­gjør her det in­dis­ke flag­get. Re­kor­den ble satt i 2014. Pa­kis­tan had­de re­kor­den tid­li­ge­re. Da la­get 28.957 men­nes­ker det pa­kis­tans­ke flag­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.