Mitt dyre­bil­de!

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, det­te er hun­den min, Toyo.

Han har fått en me­dal­je på en hunde­ut­stil­ling. Toyo er en hund av ra­sen Ca­va­li­er king char­les spa­ni­el og er kjempe­søt!

Hil­sen Phil­lip Her kan du sen­de inn et bil­de av deg og et dyr. Det tren­ger ikke va­ere ditt eget dyr. Skriv gjer­ne et par lin­jer om dy­ret (for ek­sem­pel navn og al­der).

Bil­det kan kom­me på trykk i Af­ten­pos­ten Ju­nior, på Af­ten­pos­ten Ju­niors Face­bo­ok-side og Insta­gram. Send bil­det til:

Af­ten­pos­ten Ju­nior, Boks 1178 Sen­trum, 0107 Oslo El­ler send på mail: [email protected]­ten­pos­ten­junior.no

Phil­lip (10)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.