Lag en emoji-pep­per­kake!

Har du en fa­vo­ritt-emoji? Lag den som en pep­per­kake og send bil­de av den til oss!

Aftenposten Junior - - Pepperkakebaking -

Kan­skje er hjerte­smile­fjes din fa­vo­ritt? El­ler en blid jule­nis­se? En smi­len­de katt el­ler en ape med hen­de­ne over øyne­ne? Ta et bil­de av emoji-pep­per­ka­ken du har la­get, og send til Af­ten­pos­ten Ju­nior! Vi er skik­ke­lig spen­te på å se hva dere la­ger! Kan­skje er det en emoji vi ald­ri har sett før?

Vi kom­mer til å tryk­ke noen av bil­de­ne i avi­sen og pos­te noen av dem på so­sia­le medi­er. Kom­mer bil­det ditt på trykk, vil du få en over­ras­kel­se i pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.