Mot­tar ver­dens vik­tigs­te freds­pris i Oslo

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

De­nis Muk­we­ge fra Kon­go og Na­dia Murad fra Irak mot­tar No­bels freds­pris nes­te uke.

Man­ge reg­ner den for å va­ere ver­dens vik­tigs­te freds­pris, og den de­les ut i Oslo 10. de­sem­ber hvert år.

Muk­we­ge og Murad får pri­sen for­di de har kjem­pet mot sek­su­ali­sert vold i krig. Sek­su­ali­sert vold er å tvin­ge noen til sek­su­ell kon­takt mot sin vil­je, og det bru­kes som et slags vå­pen i krig.

Muk­we­ge er lege og har dre­vet et syke­hus i Kon­go. Der har han be­hand­let kvin­ner som er blitt ut­satt for det­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.