For­budt å re­kla­me­re for piz­za

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Det blir for­budt å re­kla­me­re for mat som inne­hol­der mye fett, salt og suk­ker i London fra fe­bru­ar nes­te år, skri­ver nrk.no.

Det be­tyr at det ikke len­ger vil bli vist re­kla­me for brus, sjo­ko­la­de, piz­za, ham­bur­ge­re og pom­mes fri­tes på bus­ser, trik­ker, tog og T-ba­ner.

Grun­nen til for­bu­det er at så man­ge som 40 pro­sent av alle 10- og 11-årin­ger i London er over­vek­ti­ge. Barne­le­ger tror at re­klame­for­bu­det kan bi­dra til at barn spi­ser sun­ne­re.

London er in­spi­rert av byen Ams­ter­dam i Ne­der­land, som inn­før­te et lig­nen­de for­bud i fjor.

Fra 25. fe­bru­ar nes­te år blir det for­budt å re­kla­me­re for ham­bur­ge­re og brus på ste­der der man tar buss og tog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.