Planeten Mars

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Kal­les den røde planeten for­di den er dek­ket av rød­lig sand og støv.

Er om­trent halv­par­ten så stor som Jor­den.

Har man­ge sto­re vul­ka­ner, blant an­net Olym­pus Mons.

Et an­net kjenne­tegn er en stor kløft, som he­ter Val­les Ma­ri­ne­ris.

Mars er den mest po­pu­la­ere planeten i scien­ce fic­tion­fil­mer

KILDE: SNL.NO, ILLVIT.NO OG NB.NO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.