– In­gen vil spi­se hardt god­te­ri

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Nå snak­ker jeg ikke om god­te­ri som er me­nin­gen at skal va­ere hardt, nei jeg snak­ker om det som ikke skal va­ere hardt. In­gen vil spi­se hardt god­te­ri. En venn av meg spis­te hardt vann­me­lon­god­te­ri og mis­tet en tann som ikke var løs fra før av! Da er god­te­ri­et litt vel hardt, sy­nes jeg. En an­nen grunn er at det har­de god­te­ri­et kos­ter like mye som det gode, nye god­te­ri­et. Jeg vil mye hel­ler kjø­pe det gode og nye god­te­ri­et enn det har­de, gam­le god­te­ri­et! Så for å opp­sum­me­re til alle dere som dri­ver bu­tik­ker: Pass på at små­god­tet ikke blir hardt! En løs­ning kan va­ere at: Bu­tik­ke­ne set­ter hardt små­godt til bil­li­ge­re pris.

Lu­ca Ise­lin (11)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.