Viss­te du?

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg -

Hel­las be­står av 1425 øyer.

Vel­dig man­ge flykt­nin­ger kom­mer til hel­las. bort­sett fra Spa­nia er hel­las det euro­pe­is­ke lan­det flest flykt­nin­ger kom­mer til.

Lan­det har i man­ge år hatt sto­re øko­no­mis­ke pro­ble­mer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.