Krang­ler ofte med pap­pa Be om hjelp

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Hei!

Pap­pa og jeg krang­ler ofte. Han blir sur for den mins­te ting. Noen gan­ger kal­ler han meg for en dust. Da blir jeg lei meg: Hva skal jeg gjø­re? Hil­sen jen­te (9)

Hei!

Det er leit å høre om hvor­dan du og fa­ren din har det.

Det er nor­malt å krang­le av og til. Noen gan­ger er det fak­tisk sunt å krang­le, men ikke når det går så langt at man be­gyn­ner å si styg­ge ting til hver­and­re. Det enes­te som kom­mer ut av kran­ge­len da, er at noen blir så­ret.

Alle fa­mi­li­er krang­ler, men når kran­ge­len skjer ofte og blir mer og mer vold­som, kan det va­ere lurt å be om hjelp. Da kan de som krang­ler, la­ere å skjøn­ne hver­and­re bed­re. Man kan få hjelp til å snak­ke bed­re sam­men. En som kan hjel­pe deg med det, er helse­søs­ter på sko­len din. Helse­søs­ter kan også snak­ke med for­eld­re­ne dine, det kan godt hen­de det er nok.

Ikke si von­de ting

Husk at in­gen skal si von­de ting til deg. Det hen­der man sier noe man ang­rer på, men da skal man be om unn­skyld­ning et­ter­på.

Hvis noen som står deg na­er, ofte sier el­ler gjør ting som gjør at du blir lei deg, så er det noe du må si ifra om.

Snakk med helse­søs­ter på sko­len din, el­ler kan­skje en la­erer du li­ker. Og husk: Du er in­gen dust!

Hil­sen helse­bro­ren

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.