Vit­ser

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

Hvil­ken far­ge har regn?

Vann­far­ge.

Hvor­dan snak­ker sjø­menn en­gelsk?

– Fly­ten­de.

To kuer sto på enga.

– Mø­øø! sa den ene.

– Mer­ke­lig, akku­rat det tenk­te jeg også, sa den and­re.

Hvor­dan ga­ler den sin­te ha­nen?

KYKKELIFY!

Hva skjer om ele­fan­ten set­ter seg på en lomme­lykt?

Bat­te­ri­et blir flatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.