Kå­ret til bes­te barne­bok

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Bo­ken Nord­lys ble i for­ri­ge uke kå­ret til den bes­te barne­bo­ken i Nor­ge i år. Vin­ne­ren ble kå­ret etter at 10.000 barn og unge had­de stemt frem sin fa­vo­ritt. Det er førs­te gang en tegne­se­rie­ro­man vin­ner den­ne pri­sen, som de­les ut av bok­han­de­len Ark.

For­fat­te­ren Ma­lin Falch har skre­vet bo­ken, som hand­ler om Son­ja og hen­nes rei­se til et even­tyr­ak­tig Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.