Bak­snakkt – og sa unn­skyld

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Po­li­ti­ker­ne Tri­ne Skei Gran­de

og Abid Ra­ja fra det po­li­tis­ke par­ti­et Ven­st­re har fått ord­net opp etter at det var vel­dig dår­lig stem­ning mel­lom dem tid­li­ge­re i høst, skri­ver VG.

Det star­tet med at Ra­ja skul­le pra­te med de and­re par­ti­ene om hva Nor­ge skal bru­ke pen­ger på nes­te år. Un­der et møte ring­te de til Gran­de for å sjek­ke noe.

Da sa hun, så alle på mø­tet hør­te det, fle­re ting om Ra­ja som ikke var så bra, blant an­net at han gjor­de ting som ska­det Ven­st­re, iføl­ge avi­sen DN. I for­ri­ge uke sa Gran­de unn­skyld, og beg­ge to sier de har lagt det­te bak seg.

Tri­neSkei Gran­de Abi­dRa­ja

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.