Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Miljø­agen­te­ne: Miljø­vern­or­ga­ni­sa­sjon for barn.

Kli­ma-topp­møte: På­går i Po­len den­ne uken. 200 land skal bli eni­ge om reg­ler for å kut­te ut­slipp.

Bar­nas Klima­pa­nel: Åtte barn fra hele Nor­ge som spør and­re barn hvil­ke miljø­sa­ker som er vik­tigst og for­tel­ler po­li­ti­ker­ne det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.