Hae?

Hva be­tyr det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Google: Ver­dens størs­te søke­mo­tor.

Søke­mo­tor: En type pro­gram­vare som le­ter frem in­for­ma­sjon fra in­ter­nett.

Pro­test­brev: Et brev man sen­der til no­en for å å pro­te­ste­re mot noe.

Myn­dig­he­te­ne: De som be­stem­mer i et land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.