In­gre­di­en­ser til en jule­hit:

Aftenposten Junior - - Kultur - ¤¤Man­ge jule-ord i teks­ten (som gløgg og pep­per­ka­ker). ¤¤En me­lo­di man får lyst til å dan­se til.

¤¤Et re­freng det er lett å syn­ge med på.

¤¤En fin mu­sikk­vi­deo er også lurt, slik at den sprer seg lett i so­sia­le medi­er. ¤¤Man­ge jule­ly­der (for ek­sem­pel bjel­ler)

KIL­DE: AU­DUN MOL­DE, EKS­PERT I POP­MU­SIKK

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.