Bren­ner lett

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Tup­pen av fyr­stik­ken er la­get for å be­gyn­ne å brenne vel­dig lett hvis det blir varmt. Og si­de­ne på es­ken er la­get for å ska­pe mest mu­lig var­me når du skra­per fyr­stik­ken langs es­ken.

Og sånn fun­ker det! Var­me pluss noe som bren­ner lett, blir til flam­me!

Hil­sen Andreas

er Tup­pen et la­get stoff a bren­ner so le

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.