Løf­tet fle­re kilo med bare øre­ne

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! - For fle­re re­kor­der sjekk: www.guin­nes­sworldrecords.com

John­ny Stran­ge fra Stor­bri­tan­nia har re­kor­den i tyngs­te løft med hull i øre­ne. Han klar­te å løf­te nes­ten 22 kilo! Stran­ge har sto­re øre­dob­ber, så hul­le­ne i øre­ne hans er vel­dig sto­re. Da han skul­le løf­te så man­ge kilo, put­tet han kro­ker i øre­ne. Dis­se var fes­tet med kjet­tin­ger til den tun­ge vek­ten. Vek­ten løf­tet han med bare øre­ne. Au!

Ikke det­te prøv hjem­me! Vei­de21,6kilo!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.