ASTRONAUTER:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

Tre astronauter smil­te og vin­ket før rei­sen ut i ver­dens­rom­met star­tet i for­ri­ge uke. No­en ti­mer se­ne­re lan­det de på Den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen. Det skal de sjek­ke at alt vir­ker som det skal. Ame­ri­kans­ke An­ne McClain og ca­na­dis­ke Da­vid Saint-Jac­ques dro ut i ver­dens­rom­met for førs­te gang. Rus­sis­ke Oleg Ko­no­nen­ko har va­ert der før.

Ko­no­nen­ko På vei ut i ver­dens­rom­met Da­vid Sai Jac­que

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.