Hva vant hun?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

¤¤Fri­vil­lig­hets­pri­sen de­les ut hvert år til en per­son el­ler or­ga­ni­sa­sjon som har gjort mye fri­vil­lig ar­beid. ¤¤Vin­ne­ren får 50.000 kro­ner til det de job­ber for. ¤¤Pe­nel­o­pe fikk pri­sen for­di hun ikke gir seg når hun job­ber for mil­jø­et, og for­di det er en sak som gjel­der oss alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.