Klok­ken 17.50:

Aftenposten Junior - - Reportasje -

I GAR­DE­RO­BEN:

– Bort­sett fra å va­ere på jule­tur­né er li­vet det sam­me som før vi vant MGPjr.

– Det enes­te er at vi ikke får møtt ven­ne­ne våre mens vi er bort­reist, sier Sa­vannah.

Jen­te­ne i 4everU kom­mer fra om­rå­det rundt Dram­men og har bare va­ert hjem­me én dag si­den tur­ne­en star­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.