De gule ves­te­ne

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Ok­to­ber:

De som sty­rer i Frank­ri­ke, sier pri­sen på ben­sin og die­sel skal øke.

17. no­vem­ber:

Tu­se­ner av de­mon­stran­ter i gule ves­ter sper­rer vei­er i Frank­ri­ke.

8. de­sem­ber:

De­mon­stra­sjo­ne­ne fort­set­ter.

10. de­sem­ber:

Pre­si­den­ten hol­der en tale der han lo­ver fle­re ting.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.