Afri­kans­ke kjempe­sneg­ler

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Det fin­nes man­ge ar­ter av dem.

De størs­te kan bli opp­til én kilo tun­ge! Sneg­le­ne le­ver i vill til­stand i Afri­ka.

Det er ikke ulov­lig å ha sneg­le­ne som kjaele­dyr, så len­ge du hol­der dem in­nen­dørs.

KIL­DE: NORGES ZOOHANDLERES BRANSJEFORENING. MILJøDIREKTORATET OG WIKIPEDIA

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.