Hvor­for har sji­raf­fer lang hals?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Jeg lu­rer på hvor­for sji­raf­fer har så lang hals!

Hil­sen Cla­ra (11)

Hei, Cla­ra!

Den lan­ge hal­sen gjør at de kan nå bla­der i de høye aka­sie­traer­ne. Det er ho­ved­grun­nen.

Dis­se blade­ne er visst­nok noe av det bes­te sji­raf­fer vet.

Jeg har også fått spørs­mål fra Hall­vard (11) om hvor­dan sji­raff­bar­na kan klare seg når hal­sen ikke har vokst seg fer­dig.

Sva­ret er at sji­raf­fer kla­rer seg fint med mat som ikke hen­ger så høyt også.

De er glad i både bus­ker og gress, og dess­uten hjel­per for­eld­re­ne bar­na med å hen­te ned bla­der fra de høye traer­ne. Det er fle­re for­de­ler med å ha så lang hals. Det er god ut­sikt fra et så­pass høyt hode. Sji­raf­fer kan der­med se rov­dyr og and­re fa­rer på lang av­stand.

Når hann­sji­raf­fer slåss med hver­and­re, bru­ker de også nak­ke­ne som slag­vå­pen.

Dyre­hil­sen fra Ola

Fin ut­sikt her oppe!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.