Quiz

(PS: Sva­re­ne fin­ner du ved å lese avi­sen)

Aftenposten Junior - - Grubliser & Vitser -

1) Hvem er tre­ne­ren til ski­lø­pe­ren Jo­han­n­es Høs­flot Klaebo?

2) Hva he­ter USAs nest størs­te by, som lig­ger i del­sta­ten Ca­li­for­nia?

3) Når ble histo­ri­en om Nøtte­knek­ke­ren skre­vet?

4) Hvor mye kan en afri­kansk kjempe­snegl veie?

5) Hvor man­ge da­ger bruk­te Bri­an Mil­ton på å fly ver­den rundt?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.