1 RAMPETE TROLL:

Aftenposten Junior - - Nyheter Jorden Rundt -

En skue­spil­ler la­ter som han er et rampete troll ved en varm kil­de på Is­land. På sam­me måte som vi i Nor­ge har jule­nis­se, har de en an­nen tra­di­sjon på Is­land: 13 rare nisse­troll. Til dis­se set­ter bar­na ut en sko i vin­dus­kar­men. Har man va­ert rampete, får man en råt­ten po­tet i sko­en, har man va­ert snill, får man en fin gave.

Ka Ker­ta på isl

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.