Pro­te­ste­rer mot mo­bil­for­bud

Aftenposten Junior - - Nyheter -

På Hau­gjor­det ung­doms­sko­le i Ski har ikke ele­ve­ne len­ger lov til å ha mo­bil i skole­ti­den. Når da­gen star­ter, blir alle mo­bi­le­ne sjek­ket inn på «ho­tell». Fle­re ele­ver på skolen er ikke for­nøyd med den­ne re­ge­len, og har der­for star­tet et lite par­ti for å for­sø­ke å stop­pe den. Par­ti­et har de kalt Fol­kets auto­ri­tet. – Man tren­ger egent­lig mo­bi­len til nes­ten alt. Man kan let­te­re kom­mu­ni­se­re og se hva klok­ken er. Hvis det er noe in­for­ma­sjon man tren­ger, så er det der, sier leder for par­ti­et, Ke­vin van der Sta­al (15) til NRK.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.