Thea (10)

5A

Aftenposten Junior - - Nyheter -

– En na­tur­fags­lek­se hvor vi måt­te lese om sko­gen og dy­re­ne som le­ver der. Jeg skrev blant an­net om ha­ren og bark­bil­len. Jeg lik­te in­gen av opp­ga­ve­ne. Det var for mye å gjø­re! Jeg li­ker egent­lig å ha lek­ser. Da la­erer man jo mer!

Hvis jeg had­de va­ert la­erer: – Da had­de jeg sagt at alle skul­le lese en stor bok.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.