Må man ha lek­ser?

Aftenposten Junior - - Nyheter - ¤¤De al­ler fles­te ele­ver i Norge har lek­ser.

¤¤En­kel­te sko­ler i Norge har de sis­te åre­ne slut­tet å gi ele­ve­ne hjemme­lek­ser.

¤¤No­en rek­to­rer plan­leg­ger nå å gjø­re det, for å prø­ve om det­te er bra el­ler dår­lig.

¤¤Sko­le­ne vel­ger selv om de vil gi lek­ser el­ler ikke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.